Andrej Rozhnov

Andrej Rozhnov

Are you convinced that you only live once, so if you save all the time, just refusing yourself everything you like and want, you will simply miss out on a lot of happiness? Let’s have a look at how to keep your household in order and enjoy your life.

IT se řadí mezi nejvíce rozvinuté sektory globální ekonomiky a poměr žen, které v této oblasti úspěšně pracují, se neustále zvyšuje. Nicméně i tak je jejich počet stále nesmírně nízký. Podle informací z cnet.com ženy stále tvoří pouze asi 16 % všech lidí pracujících v oblasti IT.

Kamkoliv se dnes podíváme, vidíme, že téměř každá stránka našeho života je v zajetí informační technologie. Jak nám mohou nové mobilní aplikace pomoci žít a jíst zdravěji?

У меня есть очень хороший друг, который изучает историю в университете. Сейчас ему двадцать восемь лет, и он был неописуемо счастлив, когда ему удалось получить работу в McDonalds после более чем полугода поисков.

Nowadays, wherever we look, we see that almost every aspect of our lives has been overtaken by information technology. How can new applications in the field of mobile technology help us to live and eat healthier?

Top

Friday's Newsletter with the best stories of the week.

Your email address: (required)